1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT?

El responsable del tractament de les seves dades és Aigües Minerals de Vilajuïga, S.A., amb adreça de contacte al carrer San Sebastià 2, 17493, Vilajuïga, Girona – (Espanya) (la “Companyia“).

2. PER A QUÈ FA SERVIR LA COMPANYIA LES SEVES DADES PERSONALS?

La Companyia fa servir les seves dades personals per atendre les seves sol·licituds d’informació, consultes i/o suggeriments.

3. PER QUÈ UTILITZA LA COMPANYIA LES SEVES DADES PERSONALS?

La base jurídica que permet la Companyia processar les seves dades personals és el consentiment que vostè dona quan fa sol·licituds de informació o consultes a l’adreça de contacte de la Companyia.

4. DURANT QUANT DE TEMPS CONSERVA LA COMPANYIA LES SEVES DADES PERSONALS?

La Companyia només tractarà les seves dades personals fins que la seva sol·licitud d’informació i/o el seu suggeriment hagi estat respòs. Un cop atesa la seva sol·licitud, la Companyia conservarà les seves dades personals fins que s’esgotin els terminis de prescripció de les responsabilitats derivades del tractament de les seves dades. El termini serà, com a mínim, de cinc anys.

5. AMB QUI COMPARTEIX LA COMPANYIA LES SEVES DADES PERSONALS?

La Companyia no facilitarà les seves dades amb tercers, llevat que ho hagi de fer per donar compliment a un manament legal.

6. QUINS SON ELS SEUS DRETS QUAN ENS FA ARRIBAR LES SEVES DADES PERSONALS?

Dret Contingut Canal d’atenció
Accés Pot consultar les seves dades, incloses als fitxer de la Companyia. info@vilajuiga.com
Rectificació Pot modificar les seves dades personals quan siguin inexactes.
Supressió Pot sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals.
Oposició Pot sol·licitar que les seves dades personals no siguin processades.
Portabilitat Pot rebre, en format electrònic, les dades personals que hagi donat a la Companyia, així com transmetre-les a una altra entitat.
Limitar el tractament Pot sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades:

 

  • Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades,
  • Si el tractament fos il·lícit i vostè s’oposés a la supressió de les seves dades,
  • Quan la Companyia no necessita tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions,
  • Quan s’hagi oposat al tractament de les seves dades per al compliment d’una missió en interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, metre es verifica si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els seus.

Així mateix, pot revocar el consentiment prestat en qualsevol moment sense que això afecti a la licitud del tractament anterior i/o exercir els seus drets, enviant una sol·licitud a info@vilajuiga.com

indicant a l’assumpte “Protecció de dades – Aigües de Vilajuïga”. Per poder exercir els seus drets i retirar el seu consentiment, ha de fer-nos arribar una còpia del seu DNI o de qualsevol altre document que acrediti la seva identitat.

En tot cas, pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) o qualsevol altra autoritat competent.

 

Data de creació: juliol 2018